Twój email
Imię i nazwisko
Telefon
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
02 marca 2020

Inwentaryzację geodeta przeprowadza tuż po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych. Urządzenia podziemne (np. kable energetyczne, rury gazowe czy wodociągowe itp.) należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych. Po zakończeniu prac przez geodetę, zleceniodawca otrzymuje kopię mapy zasadniczej z uwidocznionymi obiektami budowlanymi podlegającymi inwentaryzacji.

 

pomiar sytuacyjny

czas realizacji:  od 7 do 30 dni

Inwentaryzacja powykonawcza

Usługi geodezyjne

Bukowsko 150B, 38-505 Bukowsko

Copyright 2020 GEO-NIT | Created by Radosław Fal - GEODEO.PL

38-505 Bukowsko
Bukowsko 150B

Kontakt

geodezja