Twój email
Imię i nazwisko
Telefon
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
03 marca 2020

Głównymi produktami firmy są:

  • mapy do celów projektowych wykorzystywane w pracach projektowych dróg, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz obiektów kubaturowych

  • prace realizacyjne: tyczenia budynków i budowli, dróg, chodników i innych elementów zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia terenu

  • obsługa geodezyjna różnego rodzaju inwestycji: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego – hale produkcyjne, dróg i mostów oraz sieci uzbrojenia terenu itp. 

  • inwentaryzacje powykonawcze takich przedsięwzięć jak: domy jednorodzinne, wodociągi, sieci kanalizacyjne, światłowodowe, drogi i obiekty drogowe, mosty

  • prace związane z ewidencją gruntów – podziały i rozgraniczenia nieruchomości, geodezyjne dokumentacje do celów prawnych

 

 

Jesteśmy otwarci na poszerzenie palety naszych usług o nowe, wynikające z rozwoju i zapotrzebowań rynku.

 

 

prace geodezyjne

Inne

Usługi geodezyjne

Bukowsko 150B, 38-505 Bukowsko

Copyright 2020 GEO-NIT | Created by Radosław Fal - GEODEO.PL

38-505 Bukowsko
Bukowsko 150B

Kontakt

geodezja